Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Phulbani Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Phulbani

AEP-MIS School Code: NVOR010093

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Tudipaju, Phulbani

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Shri Chandra Sekhar Babu

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected], [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06842 – 211428,
211100,
8895564428,
8763675241

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Phulbani Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Puri Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Puri

AEP-MIS School Code: NVOR010094

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Konark, Puri

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Dr. Manoj Kumar Das

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected], [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06758 – 236588,
236599,
9437429291

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Puri Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Jagatsinghpur Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Jagatsinghpur

AEP-MIS School Code: NVOR010079

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Rahama, Jagatsinghpur

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Shri Satyabrata Sinha

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected], [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06722 – 248025,
248045,
9438513384,
8338837255

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Jagatsinghpur Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Jajpur Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Jajpur

AEP-MIS School Code: NVOR010080

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Panikoili, Jajpur

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Shri Saroj Kumar Tripathy

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected], NIL

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06726 – 215222,
9438269757

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Jajpur Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Jharsuguda Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Jharsuguda

AEP-MIS School Code: NVOR010081

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: H. Kantapali, Jharsuguda

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Smt. Dikshya Jyoti Mishra

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected], [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06645 – 214644,
9938727898,
8895664301

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Jharsuguda Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Kalahandi Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Kalahandi

AEP-MIS School Code: NVOR010082

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Narla, Kalahandi

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Shri D. Malleswara Rao

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06677 – 240146,
240186,
8895003773

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Kalahandi Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Kendrapara Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Kendrapara

AEP-MIS School Code: NVOR010083

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Baro, Kendrapara

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Smt. Parbati Pradhan

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06727 – 274801,
274802,
8763374569,
9861103661

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Kendrapara Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Angul Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Angul

AEP-MIS School Code: NVOR010068

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: FCI, Vikrampur, Angul

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Shri Rudra Prasad Sahoo

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06760 – 262626,
261416,
7855068535

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Angul Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Keonjhar Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Keonjhar

AEP-MIS School Code: NVOR010084

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Hadagarh, Keonjhar

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Dr. Krishna Kumar Tripathi

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected], [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06731 – 279066,
279065,
9777920170

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Keonjhar Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Balasore Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Balasore

AEP-MIS School Code: NVOR010069

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Bagudi, Mahumuhan, Balasore

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Shri K. C. Shanmugam

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06788 – 242205,
8763313417

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Balasore Contact Details

Goto Main Page