Ballia, Uttar Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Ballia Uttar Pradesh

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Ballia Uttar Pradesh

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Ballia Uttar Pradesh

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Ballia Uttar Pradesh

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Ballia Uttar Pradesh

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Ballia Uttar Pradesh

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Ballia Uttar Pradesh

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Ballia Uttar Pradesh

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Ballia Uttar Pradesh

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Ballia Uttar Pradesh

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Ballia Uttar Pradesh

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Ballia Uttar Pradesh

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Ballia Uttar Pradesh

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Ballia Uttar Pradesh

3rd Lok Sabha General Election 1962 Data for Ballia Uttar Pradesh

2nd Lok Sabha General Election 1957 Data for Ballia Uttar Pradesh


List of MPs from Ballia Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Shri Bharat Singh Bharatiya Janata Party Ballia (Uttar Pradesh) 16
Shri Chandrika Prasad Congress Ballia (Uttar Pradesh) 4,5
Shri Murli Manohar Congress Ballia (Uttar Pradesh) 1,3
Shri Radha Mohan Singh Congress Ballia (Uttar Pradesh) 2
Shri Jagannath Chowdhary Congress (I) Ballia (Uttar Pradesh) 8
Shri Chandra Shekhar Samajwadi Janata Party (Rashtriya) Ballia (Uttar Pradesh) 6,7,9,10,11,12,13,14
Shri Neeraj Shekhar Samajwadi Party Ballia (Uttar Pradesh) 14,15

Important Links:

Go to Uttar Pradesh MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page

 

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...