Garhwal, Uttarakhand Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Garhwal Uttarakhand

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Garhwal Uttarakhand

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Garhwal Uttarakhand

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Garhwal Uttarakhand


List of MPs from Garhwal Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Shri Bhakt Darshan Congress Garhwal (Uttarakhand) 1,2,3,4
Shri Pratap Singh Negi Congress Garhwal (Uttarakhand) 5
Shri Hemwati Nandan Bahuguna Janata (S) Garhwal (Uttarakhand) 5,6,7
Shri Chandra Mohan Singh Negi Janata Dal Garhwal (Uttarakhand) 8,9
Shri Jagannath Sharma Janata Party Garhwal (Uttarakhand) 6
Maj Gen Bhuwan Chandra AVSM (Retd.) Khanduri Bharatiya Janata Party Garhwal (Uttarakhand) 10,12,13,14,16
TPS Lt. Gen. (Retd.) VSM PVSM Rawat Bharatiya Janata Party Garhwal (Uttarakhand) 14
Shri Satpal Maharaj Indian National Congress Garhwal (Uttarakhand) 11,15

Important Links:

Go to Uttarakhand MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page

 

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...