Jalaun, Uttar Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Jalaun Uttar Pradesh

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Jalaun Uttar Pradesh

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Jalaun Uttar Pradesh

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Jalaun Uttar Pradesh

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Jalaun Uttar Pradesh

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Jalaun Uttar Pradesh

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Jalaun Uttar Pradesh

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Jalaun Uttar Pradesh

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Jalaun Uttar Pradesh

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Jalaun Uttar Pradesh

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Jalaun Uttar Pradesh

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Jalaun Uttar Pradesh

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Jalaun Uttar Pradesh

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Jalaun Uttar Pradesh

3rd Lok Sabha General Election 1962 Data for Jalaun Uttar Pradesh


List of MPs from Jalaun Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Shri Brijlal Khabri Bahujan Samaj Party Jalaun (Uttar Pradesh) 13
Shri Gaya Prasad Kori Bharatiya Janata Party Jalaun (Uttar Pradesh) 10
Shri Bhanu Pratap Singh Verma Bharatiya Janata Party Jalaun (Uttar Pradesh) 11,12,14,16
Chowdhary Ram Sewak Congress Jalaun (Uttar Pradesh) 3,4,5
Shri Nathuram Shakyawar Congress (I) Jalaun (Uttar Pradesh) 7
Shri Ramsewak Bhatia Janata Dal Jalaun (Uttar Pradesh) 9
Shri Ram Charan Janata Party Jalaun (Uttar Pradesh) 6
Shri Ghanshyam Anuragi Samajwadi Party Jalaun (Uttar Pradesh) 15

Important Links:

Go to Uttar Pradesh MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page

 

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...