Jhansi, Uttar Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Jhansi Uttar Pradesh

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Jhansi Uttar Pradesh

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Jhansi Uttar Pradesh

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Jhansi Uttar Pradesh

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Jhansi Uttar Pradesh

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Jhansi Uttar Pradesh

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Jhansi Uttar Pradesh

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Jhansi Uttar Pradesh

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Jhansi Uttar Pradesh

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Jhansi Uttar Pradesh

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Jhansi Uttar Pradesh

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Jhansi Uttar Pradesh

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Jhansi Uttar Pradesh

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Jhansi Uttar Pradesh

3rd Lok Sabha General Election 1962 Data for Jhansi Uttar Pradesh

2nd Lok Sabha General Election 1957 Data for Jhansi Uttar Pradesh


List of MPs from Jhansi Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Shri Rajendra Agnihotri Bharatiya Janata Party Jhansi (Uttar Pradesh) 9,10,11,12
Uma Bharati Sushree Bharatiya Janata Party Jhansi (Uttar Pradesh) 9,10,11,12,13,16
Dr. Govind Dass Richhariya Congress Jhansi (Uttar Pradesh) 5
Shri Sujan Singh Bundela Indian National Congress Jhansi (Uttar Pradesh) 8,13
Shri Pradeep Kumar Jain Aditya Indian National Congress Jhansi (Uttar Pradesh) 15
Dr. Sushila Nayar Janata Party Jhansi (Uttar Pradesh) 2,3,4,6
Shri Chandrapal Singh Yadav Samajwadi Party Jhansi (Uttar Pradesh) 14
Shri Raghunath Vinayak Dhulekar Congress Jhansi (Uttar Pradesh) 1

Important Links:

Go to Uttar Pradesh MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page

 

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...