Jodhpur, Rajasthan Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Jodhpur Rajasthan

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Jodhpur Rajasthan

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Jodhpur Rajasthan

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Jodhpur Rajasthan

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Jodhpur Rajasthan

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Jodhpur Rajasthan

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Jodhpur Rajasthan

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Jodhpur Rajasthan

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Jodhpur Rajasthan

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Jodhpur Rajasthan

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Jodhpur Rajasthan

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Jodhpur Rajasthan

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Jodhpur Rajasthan

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Jodhpur Rajasthan

3rd Lok Sabha General Election 1962 Data for Jodhpur Rajasthan

2nd Lok Sabha General Election 1957 Data for Jodhpur Rajasthan

1st Lok Sabha General Election 1951 Data for Jodhpur Rajasthan


List of MPs from Jodhpur Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Shri Jaswant Singh Bishnoi Bharatiya Janata Party Jodhpur (Rajasthan) 13,14
Shri Gajendra Singh Shekhawat Bharatiya Janata Party Jodhpur (Rajasthan) 16
Rajmata(Jodhpur) Krishna Kumari Independents Jodhpur (Rajasthan) 5
Shri Hanwant Singh Independents Jodhpur (Rajasthan) 1
Dr. Laxmi Mal Singhvi Independents Jodhpur (Rajasthan) 3
Shri Ashok Gehlot Indian National Congress Jodhpur (Rajasthan) 7,8,10,11,12
Smt. Chandresh Kumari Katoch Indian National Congress Jodhpur (Rajasthan) 8,15
Shri Ranchhor Das Gattani Janata Party Jodhpur (Rajasthan) 6

Important Links:

Go to Rajasthan MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page

 

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...