Kaiserganj, Uttar Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Kaiserganj Uttar Pradesh

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Kaiserganj Uttar Pradesh

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Kaiserganj Uttar Pradesh

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Kaiserganj Uttar Pradesh

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Kaiserganj Uttar Pradesh

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Kaiserganj Uttar Pradesh

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Kaiserganj Uttar Pradesh

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Kaiserganj Uttar Pradesh

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Kaiserganj Uttar Pradesh

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Kaiserganj Uttar Pradesh

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Kaiserganj Uttar Pradesh

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Kaiserganj Uttar Pradesh

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Kaiserganj Uttar Pradesh

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Kaiserganj Uttar Pradesh

3rd Lok Sabha General Election 1962 Data for Kaiserganj Uttar Pradesh

2nd Lok Sabha General Election 1957 Data for Kaiserganj Uttar Pradesh


List of MPs from Kaiserganj Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Shri Brijbhushan Sharan Singh Bharatiya Janata Party Kaiserganj (Uttar Pradesh) 10,13,14,15,16
Shri Laxminarain Mani Tripathi Bharatiya Janata Party Kaiserganj (Uttar Pradesh) 10
Shri Bhagwandin Misra Congress Kaiserganj (Uttar Pradesh) 2
Shri Rana Vir Singh Congress (I) Kaiserganj (Uttar Pradesh) 7,8
Smt. Shakuntala Nayar Jan Sangh Kaiserganj (Uttar Pradesh) 1,4,5
Smt. Basant Kunwar Ba Swatantra Party Kaiserganj (Uttar Pradesh) 3

Important Links:

Go to Uttar Pradesh MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page

 

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...