Kannauj, Uttar Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Kannauj Uttar Pradesh

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Kannauj Uttar Pradesh

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Kannauj Uttar Pradesh

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Kannauj Uttar Pradesh

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Kannauj Uttar Pradesh

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Kannauj Uttar Pradesh

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Kannauj Uttar Pradesh

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Kannauj Uttar Pradesh

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Kannauj Uttar Pradesh

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Kannauj Uttar Pradesh

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Kannauj Uttar Pradesh

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Kannauj Uttar Pradesh

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Kannauj Uttar Pradesh

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Kannauj Uttar Pradesh


List of MPs from Kannauj Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Shri S.N. Mishra Congress Kannauj (Uttar Pradesh) 4,5
Smt. Sheila Dikshit Congress (I) Kannauj (Uttar Pradesh) 8
Shri Ram Prakash Tripathi Janata Party Kannauj (Uttar Pradesh) 6
Shri Chhotey Singh Yadav Janata Party Kannauj (Uttar Pradesh) 7,9,10
Shri Akhilesh Yadav Samajwadi Party Kannauj (Uttar Pradesh) 13,14,15
Smt. Dimple Yadav Samajwadi Party Kannauj (Uttar Pradesh) 15,16
Shri Pradeep Kumar Yadav Samajwadi Party Kannauj (Uttar Pradesh) 12
Dr. Ram Manohar Lohia Samyukta Socialist Party Kannauj (Uttar Pradesh) 3,4

Important Links:

Go to Uttar Pradesh MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page

 

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...