Misrikh, Uttar Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Misrikh Uttar Pradesh

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Misrikh Uttar Pradesh

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Misrikh Uttar Pradesh

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Misrikh Uttar Pradesh

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Misrikh Uttar Pradesh

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Misrikh Uttar Pradesh

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Misrikh Uttar Pradesh

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Misrikh Uttar Pradesh

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Misrikh Uttar Pradesh

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Misrikh Uttar Pradesh

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Misrikh Uttar Pradesh

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Misrikh Uttar Pradesh

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Misrikh Uttar Pradesh

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Misrikh Uttar Pradesh

3rd Lok Sabha General Election 1962 Data for Misrikh Uttar Pradesh


List of MPs from Misrikh Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Shri Ram Shankar Bhargava Bahujan Samaj Party Misrikh (Uttar Pradesh) 12
Shri Ashok Kumar Rawat Bahujan Samaj Party Misrikh (Uttar Pradesh) 14,15
Smt. Anju Bala Bharatiya Janata Party Misrikh (Uttar Pradesh) 16
Shri Ch. Paragi Lal Bharatiya Janata Party Misrikh (Uttar Pradesh) 11
Shri Ram Lal Rahi Congress (I) Misrikh (Uttar Pradesh) 6,7,9,10
Dr. Sankta Prasad Congress (I) Misrikh (Uttar Pradesh) 4,5,8
Shri Gokaran Prasad Jan Sangh Misrikh (Uttar Pradesh) 3

Important Links:

Go to Uttar Pradesh MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page

 

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...