List of Sitting Lok Sabha Members of West Bengal

List of Sitting Lok Sabha Members of West Bengal:

1 Shri Deepak (Dev) Adhikari
2 Shri Dibyendu Adhikari
3 Shri Sisir Kumar Adhikari
4 Shri S.S. Ahluwalia
5 Smt. Sajda Ahmed
6 Shri Idris Ali
7 Shri Babul Supriyo
8 Shri George Baker
9 Shri Subrata Bakshi
10 Shri Sudip Bandyopadhyay
11 Shri Abhishek Banerjee
12 Shri Kalyan Banerjee
13 Shri Prasun Banerjee
14 Shri Bijoy Chandra Barman
15 Prof. (Dr.) Sugata Bose
16 Shri Abu Hasem Khan Choudhury
17 Shri Adhir Ranjan Chowdhury
18 Dr. (Smt.) Kakoli Ghosh Dastidar
19 Dr. (Smt.) Ratna De(Nag)
20 Ms. Arpita Ghosha
21 Dr. Anupam Hazra
22 Shri Choudhury Mohan Jatua
23 Shri Md. Badaruddoza Khan
24 Dr. Mriganka Mahato
25 Dr. Tapas Mandal
26 Smt. Pratima Mondal
27 Shri Sunil Kumar Mondal
28 Dr. Abhijit Mukherjee
29 Smt. Mausam Noor
30 Shri Tapas Paul
31 Smt. Aparupa Poddar
32 Shri Partha Pratim Ray
33 Prof. Saugata Roy
34 Smt. Satabdi  Roy (Banerjee)
35 Shri Mohammad Salim
36 Prof. (Dr.) Mamtaz Sanghamita
37 Dr. Uma Saren
38 Shri Khan Saumitra
39 Smt. Mamata Thakur
40 Shri Dasrath Tirkey
41 Shri Dinesh Trivedi
42 Smt. Dev (Moon Moon Sen) Varma

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...