List of Sitting Lok Sabha Members of West Bengal

List of Sitting Lok Sabha Members of West Bengal:

1Shri Deepak (Dev) Adhikari
2Shri Dibyendu Adhikari
3Shri Sisir Kumar Adhikari
4Shri S.S. Ahluwalia
5Smt. Sajda Ahmed
6Shri Idris Ali
7Shri Babul Supriyo
8Shri George Baker
9Shri Subrata Bakshi
10Shri Sudip Bandyopadhyay
11Shri Abhishek Banerjee
12Shri Kalyan Banerjee
13Shri Prasun Banerjee
14Shri Bijoy Chandra Barman
15Prof. (Dr.) Sugata Bose
16Shri Abu Hasem Khan Choudhury
17Shri Adhir Ranjan Chowdhury
18Dr. (Smt.) Kakoli Ghosh Dastidar
19Dr. (Smt.) Ratna De(Nag)
20Ms. Arpita Ghosha
21Dr. Anupam Hazra
22Shri Choudhury Mohan Jatua
23Shri Md. Badaruddoza Khan
24Dr. Mriganka Mahato
25Dr. Tapas Mandal
26Smt. Pratima Mondal
27Shri Sunil Kumar Mondal
28Dr. Abhijit Mukherjee
29Smt. Mausam Noor
30Shri Tapas Paul
31Smt. Aparupa Poddar
32Shri Partha Pratim Ray
33Prof. Saugata Roy
34Smt. Satabdi  Roy (Banerjee)
35Shri Mohammad Salim
36Prof. (Dr.) Mamtaz Sanghamita
37Dr. Uma Saren
38Shri Khan Saumitra
39Smt. Mamata Thakur
40Shri Dasrath Tirkey
41Shri Dinesh Trivedi
42Smt. Dev (Moon Moon Sen) Varma

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...