Basti, Uttar Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Basti Uttar Pradesh

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Basti Uttar Pradesh

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Basti Uttar Pradesh

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Basti Uttar Pradesh

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Basti Uttar Pradesh

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Basti Uttar Pradesh

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Basti Uttar Pradesh

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Basti Uttar Pradesh

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Basti Uttar Pradesh

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Basti Uttar Pradesh

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Basti Uttar Pradesh

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Basti Uttar Pradesh

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Basti Uttar Pradesh

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Basti Uttar Pradesh

3rd Lok Sabha General Election 1962 Data for Basti Uttar Pradesh

2nd Lok Sabha General Election 1957 Data for Basti Uttar Pradesh


List of MPs from Basti Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Shri Arvind Kumar Chaudhary Bahujan Samaj Party Basti (Uttar Pradesh) 15
Shri Lal Mani Prasad Bahujan Samaj Party Basti (Uttar Pradesh) 14
Shri Sriram Chauhan Bharatiya Janata Party Basti (Uttar Pradesh) 11,12,13
Shri Harish Dwivedi Bharatiya Janata Party Basti (Uttar Pradesh) 16
Shri Shyam Lal Kamal Bharatiya Janata Party Basti (Uttar Pradesh) 10
Shri Anand Prasad Dhusia Congress Basti (Uttar Pradesh) 5
Shri Ram Awadh Prasad Congress (I) Basti (Uttar Pradesh) 8
Shri Ramgarib Independents Basti (Uttar Pradesh) 2
Shri Kalpnath Sonkar Janata Dal Basti (Uttar Pradesh) 7,9
Shri Sheo Narain Janata Party Basti (Uttar Pradesh) 3,4,6

Important Links:

Go to Uttar Pradesh MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page