Farrukhabad, Uttar Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Farrukhabad Uttar Pradesh

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Farrukhabad Uttar Pradesh

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Farrukhabad Uttar Pradesh

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Farrukhabad Uttar Pradesh

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Farrukhabad Uttar Pradesh

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Farrukhabad Uttar Pradesh

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Farrukhabad Uttar Pradesh

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Farrukhabad Uttar Pradesh

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Farrukhabad Uttar Pradesh

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Farrukhabad Uttar Pradesh

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Farrukhabad Uttar Pradesh

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Farrukhabad Uttar Pradesh

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Farrukhabad Uttar Pradesh

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Farrukhabad Uttar Pradesh

3rd Lok Sabha General Election 1962 Data for Farrukhabad Uttar Pradesh

2nd Lok Sabha General Election 1957 Data for Farrukhabad Uttar Pradesh


List of MPs from Farrukhabad Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Shri Mukesh Rajput Bharatiya Janata Party Farrukhabad (Uttar Pradesh) 16
Shri Mulchand Dube Congress Farrukhabad (Uttar Pradesh) 1,2,3
Shri Awadhesh Chandra Singh Rathore Congress Farrukhabad (Uttar Pradesh) 4,5
Shri Khurshed Alam Khan Congress (I) Farrukhabad (Uttar Pradesh) 8
Shri Salman Khurshid Indian National Congress Farrukhabad (Uttar Pradesh) 10,15
Shri Santosh Bhartiya Janata Dal Farrukhabad (Uttar Pradesh) 9
Shri Daya Ram Shakya Janata Party Farrukhabad (Uttar Pradesh) 6,7
Shri Chandra Bhushan Singh Samajwadi Party Farrukhabad (Uttar Pradesh) 11,13,14

Important Links:

Go to Uttar Pradesh MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page