Firozabad, Uttar Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Firozabad Uttar Pradesh

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Firozabad Uttar Pradesh

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Firozabad Uttar Pradesh

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Firozabad Uttar Pradesh

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Firozabad Uttar Pradesh

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Firozabad Uttar Pradesh

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Firozabad Uttar Pradesh

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Firozabad Uttar Pradesh

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Firozabad Uttar Pradesh

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Firozabad Uttar Pradesh

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Firozabad Uttar Pradesh

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Firozabad Uttar Pradesh

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Firozabad Uttar Pradesh

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Firozabad Uttar Pradesh

3rd Lok Sabha General Election 1962 Data for Firozabad Uttar Pradesh

2nd Lok Sabha General Election 1957 Data for Firozabad Uttar Pradesh


List of MPs from Firozabad Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Shri Prabhu Dayal Katheria Bharatiya Janata Party Firozabad (Uttar Pradesh) 10,11,12
Shri Chhatrapati Ambesh Congress Firozabad (Uttar Pradesh) 5
Shri Ganga Ram Congress (I) Firozabad (Uttar Pradesh) 8
Shri Rajesh Kumar Singh Independents Firozabad (Uttar Pradesh) 7
Shri Raj Babbar Indian National Congress Firozabad (Uttar Pradesh) 13,14,15
Shri Ramji Lal Suman Samajwadi Party Firozabad (Uttar Pradesh) 6,9,13,14
Shri Akshay Yadav Samajwadi Party Firozabad (Uttar Pradesh) 16
Shri Shiv Charan Lal Samyukta Socialist Party Firozabad (Uttar Pradesh) 4
Shri Braj Raj Singh Socialist Firozabad (Uttar Pradesh) 2

Important Links:

Go to Uttar Pradesh MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page