Kanpur, Uttar Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

Lok Sabha Constituency: KANPUR GEN, Uttar Pradesh
Constituency Number 43
Constituency Name KANPUR GEN
District Kanpur Nagar
Latest Election Year 2019
Present MP Name: Satyadev Pachauri
Present and Past MPs
MP Party Year
SATYADEV PACHAURI BJP 2019
Dr.Murli Manohar Joshi BJP 2014
Sri Prakash Jaiswal INC 2009
SHRIPRAKASH JAISWAL INC 2004
SRIPRAKASH JAISWAL INC 1999
JAGAT VEER SINGH DRON BJP 1998
JAGATVEER SINGH DRON BJP 1996
JAGATVEER SINGH BRON BJP 1991
SUBHASHINI ALI CPM 1989
NARESH CHANDRA CHATURVEDI INC 1984
ARIF MOHAMMAD KHAN INC(I) 1980
MANOHAR LAL BLD 1977
S. M. BANERJEE IND 1971
S.M. BANERJI IND 1967
S. M. BANERJEE IND 1962
S. M. BANERJEE IND 1957
2019 Election Details:
Votes Statistics Party Candidate Votes
Winner BJP SATYADEV PACHAURI 468937
Runner-Up INC SRIPRAKASH JAISWAL 313003
Margin 155934
Total Electors 1632983
Total Voters 842994
Polling Percentage 51.62
Number of Polling Stations 1532
Dates Polling Counting Result
29-Apr-2019 23-May-2019 23-May-2019
2014 Election Details:
Votes Statistics Party Candidate Votes
Winner BJP Dr.Murli Manohar Joshi 474712
Runner-Up INC Sriprakash Jaiswal 251766
Margin 222946
Total Electors 1611248
Total Voters 835125
Polling Percentage 51.83
Number of Polling Stations 1492
Dates Polling Counting Result
30-Apr-14 16-May-14 16-May-14

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Kanpur Uttar Pradesh

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Kanpur Uttar Pradesh

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Kanpur Uttar Pradesh

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Kanpur Uttar Pradesh

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Kanpur Uttar Pradesh

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Kanpur Uttar Pradesh

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Kanpur Uttar Pradesh

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Kanpur Uttar Pradesh

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Kanpur Uttar Pradesh

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Kanpur Uttar Pradesh

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Kanpur Uttar Pradesh

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Kanpur Uttar Pradesh

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Kanpur Uttar Pradesh

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Kanpur Uttar Pradesh

3rd Lok Sabha General Election 1962 Data for Kanpur Uttar Pradesh

2nd Lok Sabha General Election 1957 Data for Kanpur Uttar Pradesh


List of MPs from Kanpur Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Capt.(Retd.) Jagatvir Singh Drona Bharatiya Janata Party Kanpur (Uttar Pradesh) 10,11,12
Dr. Murli Manohar Joshi Bharatiya Janata Party Kanpur (Uttar Pradesh) 6,11,12,13,15,16
Smt. Subhashini Ali Communist Party of India (Marxist) Kanpur (Uttar Pradesh) 9
Shri Naresh Chander Chaturvedi Congress (I) Kanpur (Uttar Pradesh) 8
Shri S.M. Banerjee Independents Kanpur (Uttar Pradesh) 2,3,4,5
Shri Sriprakash Jaiswal Indian National Congress Kanpur (Uttar Pradesh) 13,14,15
Shri Manohar Lal Janata Party Kanpur (Uttar Pradesh) 6

Important Links:

Go to Uttar Pradesh MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page