List of Sitting Lok Sabha Members of Odisha

List of Sitting Lok Sabha Members of Odisha:

1 Shri Arka Keshari Deo
2 Shri Rama Chandra Hansdah
3 Shri Jhina Hikaka
4 Shri Rabindra Kumar Jena
5 Smt. Sakuntala Laguri
6 Shri Bhartruhari Mahtab
7 Shri Balabhadra Majhi
8 Shri Pinaki Misra
9 Shri Sidhant Mohapatra
10 Shri Jual Oram
11 Shri Baijayant Panda
12 Dr. (Prof.) Prasanna Kumar Patasani
13 Shri Nagendra Kumar Pradhan
14 Dr. Kulamani Samal
15 Shri Tathagata Satpathy
16 Shri Arjun Charan Sethi
17 Dr. Prabhas Kumar Singh
18 Smt. Pratyusha Rajeshwari Singh
19 Shri Kalikesh Narayan Singh Deo
20 Shri Ladu Kishore Swain
21 Smt. Rita Tarai

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...