Faizabad, Uttar Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Faizabad Uttar Pradesh

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Faizabad Uttar Pradesh

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Faizabad Uttar Pradesh

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Faizabad Uttar Pradesh

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Faizabad Uttar Pradesh

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Faizabad Uttar Pradesh

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Faizabad Uttar Pradesh

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Faizabad Uttar Pradesh

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Faizabad Uttar Pradesh

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Faizabad Uttar Pradesh

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Faizabad Uttar Pradesh

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Faizabad Uttar Pradesh

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Faizabad Uttar Pradesh

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Faizabad Uttar Pradesh

3rd Lok Sabha General Election 1962 Data for Faizabad Uttar Pradesh

2nd Lok Sabha General Election 1957 Data for Faizabad Uttar Pradesh


List of MPs from Faizabad Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Shri Mitrasen Yadav Bahujan Samaj Party Faizabad (Uttar Pradesh) 9,12,14
Shri Vinaya Katiyar Bharatiya Janata Party Faizabad (Uttar Pradesh) 10,11,13
Shri Lallu Singh Bharatiya Janata Party Faizabad (Uttar Pradesh) 16
Shri Brij Basi Lal Congress Faizabad (Uttar Pradesh) 3
Shri Raja Ram Misra Congress Faizabad (Uttar Pradesh) 2
Shri Ram Krishna Sinha Congress Faizabad (Uttar Pradesh) 4,5
Shri Jai Ram Varma Congress (I) Faizabad (Uttar Pradesh) 7
Dr. Nirmal Khatri Indian National Congress Faizabad (Uttar Pradesh) 8,15
Shri Anantram Jaiswal Janata Party Faizabad (Uttar Pradesh) 6

Important Links:

Go to Uttar Pradesh MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page

 

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...