Moradabad, Uttar Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Moradabad Uttar Pradesh

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Moradabad Uttar Pradesh

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Moradabad Uttar Pradesh

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Moradabad Uttar Pradesh

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Moradabad Uttar Pradesh

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Moradabad Uttar Pradesh

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Moradabad Uttar Pradesh

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Moradabad Uttar Pradesh

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Moradabad Uttar Pradesh

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Moradabad Uttar Pradesh

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Moradabad Uttar Pradesh

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Moradabad Uttar Pradesh

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Moradabad Uttar Pradesh

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Moradabad Uttar Pradesh

2nd Lok Sabha General Election 1957 Data for Moradabad Uttar Pradesh


List of MPs from Moradabad Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Shri Chandra Vijay Singh Akhil Bharatiya Lok Tantrik Congress Moradabad (Uttar Pradesh) 13
Shri Kunwar Sarvesh Kumar Bharatiya Janata Party Moradabad (Uttar Pradesh) 16
Prof. Ram Saran Congress Moradabad (Uttar Pradesh) 1,2
Shri Hafiz Mohd. Siddiq Congress (I) Moradabad (Uttar Pradesh) 8
Shri Mohammed Azharuddin Indian National Congress Moradabad (Uttar Pradesh) 15
Shri Virendra Agarwala Jan Sangh Moradabad (Uttar Pradesh) 5
Haji Ghulam Mohd. Khan Janata Dal Moradabad (Uttar Pradesh) 6,7,9,10

Important Links:

Go to Uttar Pradesh MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page