Himachal Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Election Statistics

 

Sixteenth Lok Sabha

 

State : Himachal Pradesh
Sl. No.CostituencyName of MemberParty
1HamirpurThakur,Shri Anurag SinghBJP
2KangraKumar,Shri ShantaBJP
3MandiSharma,Shri Ram SwaroopBJP
4Shimla(SC)Kashyap,Shri VirenderBJP

 

Fifteenth Lok Sabha
State wise Details

 

Himachal Pradesh
1HamirpurThakur,Shri Anurag SinghBJP
2KangraSushant,Dr. RajanBJP
3MandiSingh,Smt. PratibhaINC
4MandiSingh,Shri VirbhadraINC
5Shimla -SCKashyap,Shri VirenderBJP
Fourteenth Lok Sabha
State wise Details

 

Himachal Pradesh
Sl. No.CostituencyName of MemberParty
1HamirpurChandel,Shri SureshBJP
2HamirpurDhumal,Prof. Prem KumarBJP
3HamirpurThakur,Shri Anurag SinghBJP
4KangraChander Kumar,Prof.INC
5MandiSingh,Smt. PratibhaINC
6Shimla -SCShandil,Dr. (Col.) Dhani RamINC

 

Thirteenth Lok Sabha
State wise Details

 

Himachal Pradesh
Sl. No.CostituencyName of MemberParty
1HamirpurChandel,Shri SureshBJP
2KangraKumar,Shri ShantaBJP
3MandiSingh,Shri MaheshwarBJP
4Shimla -SCShandil,Dr. (Col.) Dhani RamHVC

 

Twelfth Lok Sabha
State wise Details

 

Himachal Pradesh
Sl. No.CostituencyName of MemberParty
1HamirpurChandel,Shri SureshBJP
2KangraKumar,Shri ShantaBJP
3MandiSingh,Shri MaheshwarBJP
4Shimla-SCSultanpuri,Shri Krishan DattINC

 

Eleventh Lok Sabha
State wise Details

 

Himachal Pradesh
Sl. No.CostituencyName of MemberParty
1HamirpurSingh,Major-General BikramINC
2KangraMahajan,Shri SatINC
3MandiSukh Ram,ShriINC
4Shimla-SCSultanpuri,Shri Krishan DattINC

 

Tenth Lok Sabha
State wise Details

 

Himachal Pradesh
Sl. No.CostituencyName of MemberParty
1HamirpurDhumal,Prof. Prem KumarBJP
2KangraKhanoria,Maj. D.D.BJP
3MandiSukh Ram,ShriCongress(I)
4Shimla-SCSultanpuri,Shri Krishan DattCongress(I)

 

Ninth Lok Sabha
State wise Details
Sl. No.CostituencyName of MemberParty
1HamirpurDhumal,Prof. Prem KumarBJP
2KangraKumar,Shri ShantaBJP
3KangraKhanoria,Maj. D.D.BJP
4MandiSingh,Shri MaheshwarBJP
5Shimla-SCSultanpuri,Shri Krishan DattCongress(I)
Himachal Pradesh

 

Eighth Lok Sabha
State wise Details

 

Himachal Pradesh
Sl. No.CostituencyName of MemberParty
1HamirpurParashar,Prof. Narain ChandCongress(I)
2KangraKatoch,Smt. Chandresh KumariCongress(I)
3MandiSukh Ram,ShriCongress(I)
4Shimla-SCSultanpuri,Shri Krishan DattCongress(I)

 

Seventh Lok Sabha
State wise Details

 

Himachal Pradesh
Sl. No.CostituencyName of MemberParty
1HamirpurParashar,Prof. Narain ChandCongress(I)
2KangraMahajan,Shri Vikram ChandCongress(I)
3MandiSingh,Shri VirbhadraCongress(I)
4Shimla-SCSultanpuri,Shri Krishan DattCongress(I)

 

Sixth Lok Sabha
State wise Details

 

Himachal Pradesh
Sl. No.CostituencyName of MemberParty
1HamirpurRanjit Singh,ShriJanata Party
2KangraDurga Chand Kanwar,ShriJanata Party
3MandiSingh,Shri GangaJanata Party
4Shimla-SCBalak Ram,ShriJanata Party

 

Fifth Lok Sabha
State wise Details

 

Himachal Pradesh
Sl. No.CostituencyName of MemberParty
1HamirpurParashar,Prof. Narain ChandCongress
2KangraMahajan,Shri Vikram ChandCongress
3MandiSingh,Shri VirbhadraCongress
4Shimla-SCPartap Singh,ShriCongress

 

Fourth Lok Sabha
State wise Details

 

Himachal Pradesh
Sl. No.CostituencyName of MemberParty
1ChambaMahajan,Shri Vikram ChandCongress
2HamirpurVerma,Shri Prem ChandCongress
3KangraHem Raj,ShriCongress
4Mahasu-SCSingh,Shri VirbhadraCongress
5MandiLalit Sen,ShriCongress
6Shimla-SCPartap Singh,ShriCongress

 

Third Lok Sabha
State wise Details

 

Himachal Pradesh
Sl. No.CostituencyName of MemberParty
1ChambaChattar Singh,ShriCongress
2Mahasu-SCSingh,Shri VirbhadraCongress
3MandiLalit Sen,ShriCongress
4Sirmur-SCPartap Singh,ShriCongress

 

Second Lok Sabha
State wise Details

 

Himachal Pradesh
Sl. No.CostituencyName of MemberParty
1ChambaPadam Dev,ShriCongress
2Mahasu-SCNegi,Shri Nek RamCongress
3Mahasu-SCParmar,Dr. Yeshwant SinghCongress
4Mahasu-SCRamaul,Shri S.N.Congress
5MandiJogendra Sen,ShriCongress
First Lok Sabha
State wise Details

 

Himachal Pradesh
Sl. No.CostituencyName of MemberParty
1Chamba-SirmoorSewal,Shri A.R.Congress
2Mandi – Mahasu-SCAmrit Kaur,RajkumariCongress
3Mandi – Mahasu-SCGopi Ram,ShriCongress

Back to Main Page